Persbericht

Persmededeling

Vrijdag 6 maart 2015

Hoe beschermt een gezonde bodem ons tegen de opwarming van de aarde?

Vlaamse overheid organiseert mediacampagne en publiek debat om het belang van gezonde bodem te onderstrepen

In maart en april voert de Vlaamse overheid een mediacampagne om het belang van een gezonde bodem te onderstrepen. Deze campagne, tijdens het VN Internationale Jaar van de Bodem, is opgebouwd rond een aantal opmerkelijke verhalen, die aantonen dat bodem een veel grotere rol speelt dan u op het eerste zicht zou denken: “Hoe beschermt een gezonde bodem ons tegen de opwarming van de aarde?”, “Hoe kan een gezonde bodem kanker genezen?”, “Hoe zorgt een gezonde bodem voor meer buurtgevoel?” of “Hoe zorgt een propere bodem voor meer werkgelegenheid?” … De campagne is een initiatief van de OVAM, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, de VLM, de VMM, het INBO, het ANB en het Departement Landbouw en Visserij en zal uitmonden in het Bodembewust-debat op woensdag 22 april (10u) in congrescentrum Lamot in Mechelen in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. De rol van een gezonde bodem in de strijd tegen de klimaatopwarming vertellen we u in dit bericht al. Wie het antwoord op alle andere vragen wil, houdt best de campagne in de gaten.

Onze bodem als redder in nood tegen de opwarming van de aarde, het lijkt niet echt voor de hand liggend. Toch is een gezonde en veerkrachtige bodem van onschatbare waarde in de strijd tegen de extreme weersomstandigheden die klimaatverandering met zich meebrengt. Bodem heeft namelijk een regulatiefunctie. Bij hevige neerslag werkt hij als een spons die water opneemt, vasthoudt, laat doorsijpelen naar diepere lagen en ook nog eens filtert. Zo krijgt u bijvoorbeeld niet elke keer overstromingen en modderstromen in huis bij een zware onweersbui. En door het water vast te houden kan onze bodem toch nog water en voedsel geven aan planten en gewassen in lange periodes van droogte.

Daarnaast bevat de bodem dubbel zoveel koolstof als de lucht rondom ons. Zo halen planten bijvoorbeeld CO2 uit de lucht en houden die vast. Sterft de plant, dan neemt de bodem een deel van deze koolstof op. Naast planten zorgen ook andere organische materialen zoals compost, organische mest en dode organismen voor heel wat koolstof in de bodem. Deze organische koolstof speelt een hoofdrol in de veerkracht en vruchtbaarheid van de bodem. En al die koolstof in de bodem draagt ondertussen niet bij aan de opwarming van de aarde. Onze bodem vervult dus heel wat functies om het ecologisch evenwicht in stand te houden. Wanneer bodems afgedicht worden gaan al deze functies verloren.

Omdat de bodem enorm belangrijks is en ons zoveel diensten bewijst zet de Vlaamse overheid zich al 20 jaar in om onze bodem zo gezond en veerkrachtig mogelijk te houden. Zo kwam ook het Bodemdecreet tot stand, dat enerzijds focust op bodemsanering en anderzijds op het beschermen van alle functies van onze bodem.

Omdat 2015 door de VN werd uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Bodem gaat de Vlaamse overheid nog een stapje verder om de aandacht te vestigen op het belang van een goede bodemkwaliteit. Een heel jaar lang organiseert ze acties rond vier verrassende thema's waarop onze bodem invloed heeft: gezondheid, economie, leefomgeving en innovatie.

Ontdek op bodembewust.be hoe een gezonde bodem onze toekomst kan veranderen. Schrijf u in voor het #bodembewust debat op 22 april met o.a. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, professor en toxicoloog Jan Tytgat, auteur Leo Bormans (auteur van ‘Geluk’), Ann De Bie (VRT) en vele anderen.

Voor meer informatie:

Jan Verheyen – Woordvoerder OVAM
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen
T 015 284 148 – G: 0479 44 44 44
woordvoerder@ovam.be

Brigitte Borgmans – Woordvoerder departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
T 02 553 62 68, M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@lne.vlaanderen.be