Bodem & Leefomgeving

Hoe beschermt een gezonde bodem ons tegen de opwarming van de aarde?

Of we het nu willen of niet, de opwarming van de aarde is een voldongen feit. En de gevolgen ervan worden ook bij ons meer en meer voelbaar. Het goede nieuws is dat we ons kunnen aanpassen aan deze klimaatverandering. En daarin speelt onze bodem een veel grotere rol dan u zou denken.

Een gezonde en veerkrachtige bodem vangt de gevolgen van klimaatverandering op én voorkomt verdere klimaatverandering. Zo is hij van onschatbare waarde in de strijd tegen extreme weersomstandigheden die klimaatverandering met zich meebrengt. Bodem heeft namelijk een regulatiefunctie. Bij hevige neerslag werkt hij als een spons die water opneemt, vasthoudt, laat doorsijpelen naar diepere lagen en ook nog eens filtert. Zo krijgt u bijvoorbeeld niet elke keer overstromingen en modderstromen in uw kelder bij een zware onweersbui. En door het water vast te houden kan onze bodem toch nog voedsel geven aan planten en gewassen in lange periodes van droogte.

Daarnaast bevat de bodem dubbel zoveel koolstof als de lucht rondom ons. Want planten halen CO2 uit de lucht en houden die vast. Sterft de plant, dan neemt de bodem een deel van deze koolstof op. Naast planten zorgen ook andere organische materialen zoals compost, mest en dode organismen voor heel wat koolstof in de bodem. Deze organische koolstof speelt een hoofdrol in de veerkracht en vruchtbaarheid van de bodem. En al die koolstof in de bodem kan ondertussen niet bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Onze bodem vervult dus heel wat functies om het ecologisch evenwicht in stand te houden. Al deze functies gaan verloren wanneer bodems afgedicht worden. Functies die we willen behouden door onze bodem zo weinig mogelijk af te dichten. Voor het klimaat. En voor uw kelder.

- Een veerkrachtige bodem zorgt voor een veerkrachtige leefomgeving
- Wat is het verband tussen bodem en reïncarnatie?
- Uitgewerkte case bodem en klimaat