Persbericht

Persbericht

Vrijdag 5 december 2014

JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Vlaanderen maakt zich klaar voor Internationaal Jaar van de Bodem

5 december is het Wereldbodemdag. Een dag waarop aandacht gevraagd wordt voor de kwaliteit van onze bodem. Het belang van een gezonde, levende en veerkrachtige bodem voor de huidige en toekomstige generaties kan niet genoeg benadrukt worden. Een gezonde bodem biedt ruimte voor natuur, ondernemen, voedselproductie  en veilig en gezond leven en wonen. “In 2015 zullen we een jaar lang campagne voeren om het belang van bodem in de kijker te zetten. De Verenigde Naties hebben 2015 namelijk uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Bodem en bovendien bestaat  het Vlaamse bodemdecreet in 2015 20 jaar”, zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege.

Met de lancering van de nieuwe website www.bodembewust.be wordt op Wereldbodemdag 5 december alvast het startschot gegeven van de nieuwe campagne die een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse leefmilieu-administraties OVAM, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, VLM, VMM, INBO en ANB. Zij bundelen hun krachten om in 2015 verschillende acties en activiteiten te organiseren rond vier grote maatschappelijke thema's: ‘bodem & gezondheid’, ‘bodem & economie’, ‘bodem & leefomgeving’ en ‘bodem & innovatie’. Aan de hand van deze thema’s wil de Vlaamse overheid aantonen dat onze  bodem een kostbare grondstof is die een belangrijke rol speelt in vele facetten van ons leven, onze leefomgeving en onze toekomst. De campagne-website www.bodembewust.be wordt de spil van deze campagne waarop ook alle geplande activiteiten worden aangekondigd.

Het belang van onze bodem

Bodem is een kostbare, eindige grondstof. Zowel onze bebouwing, onze leefruimte, ons drinkwater, onze voedselvoorziening en onze gezondheid zijn afhankelijk van een gezonde bodem. Door bodemverontreiniging te voorkomen, te inventariseren en aan te pakken waar nodig, draagt de Vlaamse overheid samen met haar partners al 20 jaar lang bij tot een gezondere leefomgeving. Door in te zetten op bodembescherming worden problemen zoals bodemerosie,  bodemverdichting en -afdichting, verdroging, verlies aan bodemleven, organische stof en structuur aangepakt. Zo vrijwaren we de productiviteit van de bodem die van levensbelang is voor de voedselvoorziening.  

Dankzij deze nauwe samenwerking behoort het Vlaamse bodembeleid tot de wereldtop. Maar om aan de top te blijven, is het noodzakelijk dat we blijven innoveren en nieuwe uitdagingen aangaan. Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst blijft het bouwen van bruggen tussen de partners en de verschillende thema's. Het Jaar van de Bodem vormt de ideale gelegenheid om die uitdaging meer dan ooit tot een goed einde te brengen.

Blijf op de hoogte van alle initiatieven rond het Internationale Jaar van de Bodem. Ga naar www.bodembewust.be en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Persinfo

Jan Pauwels
woordvoerder van Vlaams minister Joke Schauvliege
0495/89.15.67
persdienst.schauvliege@vlaanderen.be