Investeren in de bodem rendeert!

Tekst: Dienst Land en Bodembescherming, Departement LNE

Voor landbouwers is de bodem één van de belangrijkste productiefactoren. In een vruchtbare bodem met veel organisch materiaal en zonder verdichte lagen kunnen gewassen optimaal groeien en hoge opbrengsten leveren. Dankzij een goede bodemkwaliteit kan dit zonder al te sterk oplopende kosten voor bemesting, gewasbeschermingsmiddelen en irrigatie. Erosiebestrijding zorgt ervoor dat de vruchtbare toplaag van de bodem niet wegspoelt. Zo kunnen ook de komende generaties nog over vruchtbare akkers beschikken en voldoende voedsel produceren om onze steeds groeiende bevolking te voeden. Verder is het belangrijk dat we de afdekking van onze bodem met asfalt en beton een halt toeroepen. Via de bodem kan regenwater doorsijpelen naar het grondwater en kunnen we ook in de toekomst over een voldoende aanbod aan drinkwater beschikken.

Voorkomen is beter dan genezen! Onze bodem in goede conditie houden is veel minder duur dan de gevolgen van bodemdegradatie te betalen en de bodemkwaliteit te herstellen! Zo kost bijvoorbeeld het saneren van een verontreinigde bodem handenvol geld, net als het ruimen van slib uit de waterlopen en de riolering.

Zit er goud in de Vlaamse bodem? Niet letterlijk, maar zorg dragen voor een goede bodemkwaliteit kan ons flink wat geld besparen, nu en in de toekomst! Investeren in de bodem brengt ongetwijfeld meer op dan de rente op uw spaarboekje!

Contact

Dienst Land en Bodembescherming
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
land@lne.vlaanderen.be