Een veerkrachtige bodem zorgt voor een veerkrachtige leefomgeving

Tekst: Dienst Land en Bodembescherming, Departement LNE

Dankzij de bodem houden we het hoofd koel en de voeten droog! Een veerkrachtige bodem speelt een belangrijke rol in het klimaatverhaal. Wist u dat de bodem in vergelijking met de lucht dubbel zo veel koolstof bevat? Zowel de bodem als het klimaat varen wel bij het behouden en zo mogelijk verhogen van de hoeveelheid koolstof in de bodem: hoe meer koolstof in de bodem, hoe beter de bodemkwaliteit en hoe lager de CO2-concentratie in de lucht! Iedereen kan zijn steentje bijdragen door organisch materiaal aan de bodem toe te voegen, zoals plantenresten, compost en andere organische meststoffen.

Ook beschermt een veerkrachtige bodem ons tegen de verwachte meer extreme weersomstandigheden. Bij hevige neerslag werkt de bodem als een spons en helpt ons zo overstromingen te voorkomen. Die spons houdt ook een grote hoeveelheid water vast, zodat droogteperiodes beter overbrugd kunnen worden. Bovendien spoelt een goede bodem veel minder snel weg, waardoor huizen en straten niet onder een laag modder komen te liggen. Een goed bodembeheer zorgt ervoor dat u niet meer wakker hoeft te liggen bij elk zwaar onweer!

Wanneer bodems afgedicht zijn, verliezen ze vrijwel al hun functies. Niet-afgedichte bodems daarentegen zijn sterk verbonden met groen. Een groenere leefomgeving verhoogt ons welzijn en zorgt ervoor dat onze steden geen hitte-eilanden worden.

Contact

Dienst Land en Bodembescherming
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
land@lne.vlaanderen.be