De bodemverkenner: een digitale kijk op de wereld onder je voeten

De bodemverkenner

Ben je benieuwd welke informatie beschikbaar is over de bodem in jouw omgeving. De bodemverkenner is een geografische internetviewer waarmee je kaartlagen over de bodem en de ondergrond kan visualiseren en bevragen. Hij is voor iedereen toegankelijk en gebruiksvriendelijk.

Ben je van plan een bouwgrond of een huis te kopen? Kijk dan na of er een grote kans is dat er water afspoelt langs jouw perceel, je modderoverlast door erosie kan verwachten of grondverschuivingen voor instabiliteit kunnen zorgen. Ook de bodemkaart bevat een schat aan informatie over je perceel.

Vraag je je als tuinier af welke bodem je nu eigenlijk hebt, kijk dan naar de bodemkaart. Zo kom je te weten welke textuur (zand, zandleem, leem of klei) je bodem heeft en/of er misschien verrassingen in de ondergrond zitten waarmee je best rekening houdt. Zoals een kleisubstraat waarop het water kan blijven staan en je vaak een zeer natte bodem hebt.

Landbouwers vinden de erosiegevoeligheid en specifieke bodemkenmerken van hun perceel. En studiebureaus kunnen de bodeminformatie in diverse studies hergebruiken.

De bodemverkenner bevat bodemdata, bodemkaarten en kaarten over erosie, grondverschuivingen en overige bodemgerelateerde kaarten in Vlaanderen.

Kortom, kom alles te weten over de bodem in de online bodemverkenner van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV).

De bodemloketten

Info over alle kaartlagen vind je in de bodemloketten. Deze loketten geven je ook rechtstreeks toegang tot de kaartlagen in de bodemverkenner: met een klik op de kaartafbeeldingen krijg je meteen de optimale combinatie van kaartlagen per bodemthema!

Services

Professionele gebruikers kunnen services van de bodemlagen inladen in hun eigen GIS-systeem.

Meer info

Bodemverkenner: https://www.dov.vlaanderen.be/bodemverkenner
 

Contact

Dienst Land en Bodembescherming
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
land@lne.vlaanderen.be

Screenshot van de bodemverkenner