Bodem: levende materie met een verhaal

Tekst: Dienst Land en Bodembescherming, Departement LNE

Heeft u de bodem al eens ‘grondig’ bekeken? Bodem is geen dode materie, maar een ondergrondse wereld bevolkt door enorm veel en zeer diverse organismen. Wist u dat één koffielepel bodem meer organismen bevat dan er mensen zijn op aarde? En dat naar schatting een kwart van alle soorten op aarde onder de grond leven? Deze organismen spelen de hoofdrol in de bodem en zorgen er onder meer voor dat voedingsstoffen vastgelegd worden en terug vrijkomen, dat poriën en gangen worden gevormd en dat bodemdeeltjes verbonden worden zodat water vlot in de bodem dringt en langer beschikbaar blijft voor de planten. De bodemdiertjes helpen ook mee bij het afbreken van verontreinigende stoffen en het zuiveren van water. En hun onderlinge concurrentie zorgt ervoor dat schadelijke bodemorganismen afgeremd worden. Het zijn de onzichtbare helden van onze bodem! Om te overleven hebben onze ondergrondse helpertjes voedsel, ruimte, water, zuurstof en rust nodig. Vergeet daarom zeker niet uw bodem te voeden met organisch materiaal en met zorg te behandelen!

Bodem is bovendien geen saaie bruine massa. Wie goed kijkt, ontdekt dat de bodem uit verschillende laagjes bestaat. Deze laagjes vertellen ons een verhaal over een eeuwenlange ontwikkeling onder invloed van klimaat, moedermateriaal, reliëf, levende organismen en de mens. Bovendien bewaart de bodem boeiende sporen uit het verleden, zodat hij als een schatkist van ons erfgoed kan beschouwd worden. En meer nog: bodem is op zichzelf ook erfgoed!

Neem een spade of bekijk eens een dwarsdoorsnede van een bodem. Er speelt zich heel wat meer af onder uw voeten dan u denkt!

Contact

Dienst Land en Bodembescherming
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
land@lne.vlaanderen.be