Bodem & Innovatie

Hoe kan een gezonde bodem onze afvalberg verkleinen?

Vandaag storten we bijna geen afval meer. Maar als we alle oude stortplaatsen in Vlaanderen naast mekaar leggen, krijgen we een oppervlakte die even groot is als een centrumstad, zoals Antwerpen. Vlaanderen telt namelijk 2.000 stortplaatsen. Pas in de jaren 80 werd duidelijk dat storten het leefmilieu verontreinigde en het de nabestemmingsmogelijkheden van de stortlocaties belemmerde. Maar ondertussen zitten we wel met al dat afval. Dus stortte de Vlaamse overheid zich op het probleem.

We ontdekten dat er tussen het stortafval van vroeger ook heel wat waardevolle materialen te vinden zijn. En dat bracht ons bij Enhanced Landfill Mining, een innovatieve manier om vroegere stortplaatsen te ontginnen. Enhanced Landfill Mining streeft niet één, maar vier doelen na: de bodem opnieuw gezond maken, gezond drinkwater garanderen, een maximum aan materialen recycleren en zo optimaal mogelijk energie recupereren.

Sinds 2012 testten we verschillende technieken uit op verschillende stortplaatsen in Vlaanderen. Met succes. Betekent dit dat we nu allemaal massaal terug kunnen beginnen storten? Zeker niet. Maar dankzij innovatie kunnen we onze bodem wel terug gezond maken. En tegelijkertijd geven we oude materialen een nieuw leven én winnen we nog energie ook.